Tôi thực sự bất ngờ về trang thiết bị hiện, nội thất rất đẹp và sáng tạo nhưng mức giá tại  BisHub chỉ bằng 30%-50% những chỗ tương đương