Dành cho:

  • Doanh nghiệp mới thành lập
  • Cá nhân đang muốn góp cổ phần kêu gọi vốn nhưng chưa biết thủ tục
  • Các công ty đang muốn đăng ký sở hữu trí tuệ
  • Các công ty đang muốn tư vấn về các hợp đồng kinh tế, hợp đồng góp
Dịch vụMô tảChi phí
1.Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

 

 

–  Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới

–  Thay đổi trụ sở kinh doanh

–  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Từ 1.500.000 đ
2. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại nước ngoài– Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới

– Thay đổi trụ sở kinh doanh

– Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Liên hệ
3. Tư vấn các hợp đồng kinh tế– Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

–  Tư vấn hợp đồng kinh tế thông thường

– Tư vấn hợp đồng mua hàng

– Tư vấn hợp đồng góp vốn

Liên hệ
4. Tư vấn sở hữu trí tuệ– Tư vấn về đăng ký bảo hộ thương hiệu

– Tư vấn về sở hữu trí tuệ

Liên hệ
5.  Gói thiết kế Logo và nhận diện thương hiệu (FB, Website, ấn phẩm )–  Thiết kế Logo

–  Thiết kế nhận diện thương hiệu đồng bộ cho các ấn phẩm

–  Lập FB và Website

Từ 10 triệu/1 gói

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP