PHÒNG HỌP – HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

116598495_2305813446231757_2968227118232489444_o

PHÒNG HỌP M01, M02, C02

 • Số lượng: 05 – 12 Người
 • Giá : 250.000-350.000/1h
 • Cơ sở: BisHub Mipec Tây Sơn
M03.2

PHÒNG HỌP M03

 • Số lượng: 20 – 70 Người
 • Giá: 2.700.000-3.500.000/buổi (4 tiếng)
 • Cơ sở: BisHub Mipec Tây Sơn
z1374454244984_8ba51ecf247cd54121d6819221b576b7

PHÒNG HỌP M06.1 

 • Số lượng: 40 – 80 Người
 • Giá: 6.800.000-7.500.000/ngày (4.000.000/buổi 4 tiếng)
 • Cơ sở: BisHub Mipec Tây Sơn 
M04e

PHÒNG HỌP M06

 • Số lượng: 90 – 250 Người
 • Giá: 9 triệu- 10 triệu/ ngày 
 • 5 triệu- 6 triệu /buổi 4 tiếng
 • Cơ sở: BisHub Mipec Tây Sơn 
D1-10 phòng họp

PHÒNG HỌP D03 

 • Số lượng: 12 – 15 Người
 • Giá : 400.000-500.000/1h
 • Cơ sở: BisHub Mipec Tây Sơn

PHÒNG HỌP HỘI THẢO

Phòng họp

M01,M02.C02

D01 M03

M06.1

“M06”

Sức chứa

5-10 người

12-20 người 20-60 người

40-70 người

  90-250 người
Màn hình Led 200 inch

          ✔         ✔

Thiết bị trình chiếu

           ✔         ✔

Bảng Flipchart

            ✔          ✔

HDMI

            ✔         ✔

Loa, Micro hiện đại

            ✔         ✔

Diện tích

18m2

25m2 50m2

80m2

160m2

Tea break  50k-60k/suất 50k-60k/suất 50k-60k/suất

50k-60k/suất

50k-60k/suất

Trà cafe

10k/suất

10k/suất 10k/suất

10k/suất

10k/suất