Tại BisHub là có quá nhiều tiện ích mà các bên khác không có, như Bàn Bi A, thư viện sách, vườn café ngoài trời… Tôi thấy ở đây không chỉ là văn phòng làm việc mà như một câu lạc bộ và có mọi thứ.

 

 

Adam Binder

Trước đây tôi không dám thuê Coworking vì giá cao 3-4 triệu/ 1 chỗ ngồi, nhưng khi đến BisHub tôi thực sự ngạc nhiên giá chỉ có 1-1,3 triệu/ 1 chỗ ngồi. Chất lượng thì bằng 80-90% nhưng giá chỉ bằng 30%

Chị Hồng Pinky House