PHÒNG HỌP – HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Phòng họp ở BISHUB giá chỉ bằng 30% so với thị trường

m2

PHÒNG HỌP GROUP 1

anhd

PHÒNG HỌP EVENT 1

z1374454244984_8ba51ecf247cd54121d6819221b576b7

PHÒNG HỌP EVENT 2

  • Số lượng: 50 – 100 Người
  • Giá: 5.600.000/ngày 
  • (2.800.000/ca “4h”)
M04

PHÒNG HỌP EVENT 4

504

PHÒNG HỌP GROUP 1

201

PHÒNG HỌP GROUP 2

mip

PHÒNG HỌP GROUP 2

102.3

PHÒNG HỌP EVENT 1

p401

PHÒNG HỌP EVENT 1

M12

PHÒNG HỌP EVENT 2

401

PHÒNG HỌP EVENT 3

image12

PHÒNG HỌP EVENT 3

PHÒNG HỌP HỘI THẢO

Phòng họp

“GROUP 1”

“GROUP 2”“EVENT 1”

“EVENT 2 ”

“EVENT 3”

“EVENT 4”
Sức chứa

5-10 người

10-20 người30-460 người

50-80 người

80-160 người

120-250 người

Máy chiếu, màn

Smart TV 55-65″ inch

Có hỗ trợ

Có hỗ trợCó hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Bảng Flipchart

Apple TV,HDMI

Diện tích

15m2

25m250m2

60m2

120m2

150m2

Loa, Micro hiện đại

Trà cafe

10k/người

10k/người10k/người

10k/người

10k/người

10k/người