PHÒNG HỌP – HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Phòng họp ở BISHUB giá chỉ bằng 30% so với thị trường

văn phòng ảo

PHÒNG HỌP M01

M03.2

PHÒNG HỌP M03

z1374454244984_8ba51ecf247cd54121d6819221b576b7

PHÒNG HỌP M04.1

M04e

PHÒNG HỌP M04

 

504

PHÒNG HỌP 303

M12 xã đàn

PHÒNG HỌP M12

B7B8a

PHÒNG HỌP B07

102.3

PHÒNG HỌP 102

p401

PHÒNG HỌP 401

M12

PHÒNG HỌP M11

401

PHÒNG HỌP 400

M13 xã đàn

PHÒNG HỌP M13

 

PHÒNG HỌP HỘI THẢO

Phòng họp

“M01, 303”

“B07, M12”“M03”

“M04.1, 401, M11 ”

“400, 700”

“M04”
Sức chứa

5-10 người

10-20 người30-60 người

50-100 người

100-200 người

120-250 người

Máy chiếu, màn

Smart TV 55-65″ inch

Có hỗ trợ

Có hỗ trợCó hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Bảng Flipchart

HDMI

Diện tích

18m2

30m260m2

80m2

150m2

160m2

Loa, Micro hiện đại

Trà cafe

10k/người

10k/người10k/người

10k/người

10k/người

10k/người