1 (2 of 14)

VP RIÊNG MIPEC 4 Người

Giá KM: Từ 6.800.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

6 ng có view

VP RIÊNG MIPEC 6 Người

Giá KM: Từ 10.200.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

10 ko view

VP RIÊNG MIPEC 10 Người

Giá KM: Từ 17.000.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

1 (64 of 95)

VP RIÊNG MIPEC 12 Người

Giá KM: Từ 20.400.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

văn phòng riêng xã đàn

VP RIÊNG XÃ ĐÀN 5 Người

Giá KM: Từ 5.250.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

văn phòng 10 người

VP RIÊNG XÃ ĐÀN 10 Người

Giá KM: Từ 10.500.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

van phong ring tong quan 1-01

VP RIÊNG XÃ ĐÀN 13 Người

Giá KM: Từ 13.650.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

12ng

VP RIÊNG XÃ ĐÀN 15 Người

Giá KM: Từ 15.750.000 VNĐ/Tháng

<Áp dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng>

GÓI VĂN PHÒNG

Gói văn phòng

VP riêng SME1VP riêng SME2VP riêng BIS1VP riêng BIS2
Thời gian làm việcFullFullFullFull
Lễ tân
Phòng họpMiễn phí 8hMiễn phí 10hMiễn phí 20hMiễn phí 24h
Số chỗ ngồi451012
Trà café hòa tan
Thư viện sách
Ghế Massage, Bàn Bi A, Bi Lắc,.. 
Dịch vụ in ấn80 trang/1th100 trang/1th200 trang/1th240 trang/1th
Điện nước miễn phí
Biển tên Công ty
Dịch vụ bảo vệ
Tiếp nhận bưu phẩm
Địa chỉ giao dịch
Địa chỉ đăng ký KD